Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ArtAgro Sales

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: ArtAgro Sales Rafał Lizut Lublin, Konrada Wallenroda 5/31 , NIP: 7122022383, tel. +48.666630001, adres email: sales@artagrosales.pl, zwaną dalej "Firmą".

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi do zapłaty.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

3. Obsługa zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego. 
Akceptowane formy potwierdzenia zamówienia to: 
- "przedpłata" /płatność z góry/ - zarejestrowana wpłata za zamówiony towar; 
- "za pobraniem" /płatność przy odbiorze/ - elektroniczne potwierdzenie za pomocą specjalnego linka, przesłanego przez sklep na adres e-mail kupującego. Kupujący składający zamówienie za pobraniem zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru.

4. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe. Zamówienie składane z opcją "przedpłata", które nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia, będzie automatycznie odrzucane i nie zostanie zrealizowane.

5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Podane koszty przesyłki obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla przesyłek międzynarodowych koszt ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia. 

6. Informacja wysyłana przez sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, inforumjąca o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, wiążącą obie strony transakcji.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przez Sklep przesyłane niezwłocznie na wskazany przez Klienta adres mailowy.  

8. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia.

9. Przy składaniu zamówienia na większą ilość danego produktu, należy wcześniej potwierdzić stany magazynowe w sklepie Artagro Polska.

10. W przypadku wyboru opcji "odbiór osobisty", złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

11. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli zostanie wybrana opcja "przedpłata" i nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

4. Firma może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Artagro Polska jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

 

§4

Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Dokonanie zakupu w sklepie jest równoważne z wyrażeniem przez klienta zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej zgody klient przed zakupem informuje o tym Właściciela Sklepu.

 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§6

Reklamacje

1. Jeżeli towar dostarczony przez Firmę jest  wadliwy lub uszkodzony, klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. W tym celu wystarczy wysłać informację na adres sales@artagrosales.pl . W wiadomości należy podać numer zamówienia i możliwie dokładnie opisać problem. W ciągu 5 dni roboczych pracownik Firmy skontaktuje się z klientem. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Firma dostarczy na własny koszt nowy produkt lub przekaże pieniądze na rachunek bankowy wskazany przez klienta. Czas realizacji reklamacji nie powinien przekraczać 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

2. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

5. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

7. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

sadzimy kwiatki

                 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Cenniki do pobrania
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl